top of page
Schermafbeelding 2019-06-15 om 10.06.45_

Peter L angerak

Eens een leraar, altijd een leraar

Peter Langerak

Peter Langerak is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en het organiseren van onderwijs van basisschool tot universiteit. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring onder meer als lerarenopleider, curriculumontwikkelaar, onderwijsadviseur, projectmanager en interim manager in het (hoger) onderwijs. Eerder werkte Peter voor het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, Deloitte Consulting en als zelfstandig project- en interimmanager.

Opleiden

Bij het Nederlands Mathematisch Instituut is hij als opleider verantwoordelijk voor de samenwerkingstrajecten met scholen. Peter begeleidt rekendocenten, leraren, rekencoördinatoren, IB'ers en schoolleiders bij het gebruik van de methode Foutloos Rekenen. Daarbij waarborgt hij de kwaliteit van het rekenonderwijs en realiseert hij verbeteringen in de aanpak.

 

Onderzoeken

Aan de Vrije Universiteit is Peter verbonden als buitenpromovendus. In zijn promotieonderzoek richt hij zich in meerdere studies op de effecten en voorwaarden van Foutloos Rekenen in particulier onderwijs en op scholen. 

Ontwikkelen

Peter is concept-auteur voor de doorontwikkeling van de methode Foutloos Rekenen zodat dit een volwaardige rekenmethode wordt voor basisscholen.

 

Peter is opgeleid vanuit drie perspectieven. Hij studeerde onderwijspedagogiek (Vrije Universiteit), bedrijfskunde (MBA Nyenrode Universiteit) en rondde eerder de lerarenopleiding af (Marnix Academie, pabo).

  • Meer dan 25 jaar ervaring in project-, interim- en verandermanagement 

  • Gespecialiseerd in de bedrijfsvoering van hogescholen en universiteiten

  • Meer dan 100 projecten bij ruim 50 onderwijsorganisaties 

  • Regierol bij complexe veranderopgaven, politiekgevoelige projecten en instellingsbrede programma’s

  • Langdurige programma's en korte adviestrajecten

  • Ervaring in diverse rollen in nevenfuncties en praktijkgericht onderzoek

25 jaar ervaring

Portfolio 

Scherm­afbeelding 2023-02-22 om 08.24.00.png

Opleider

Foutloos Rekenen

Opleider voor rekendocenten, leerkrachten IB'ers en schoolleiders om Foutloos Rekenen toe te passen opscholen.

Scherm­afbeelding 2023-02-22 om 08.21.15.png

Concept-auteur

Nederlands Mathematisch Instituut

Concept-auteur voor de doorontwikkeling van de methode Foutloos Rekenen zodat dit een volwaardige rekenmethode wordt voor basisscholen.

Schermafbeelding 2021-12-19 om 08.12.19.png

Buitenpromovendus

Vrije Universiteit Amsterdam

Buitenpromovendus onderwijswetenschappen naar randvoorwaarden en effecten van Foutloos Rekenen in particulier onderwijs en op scholen.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.20.11.

Programmamanager

Onderwijslogistiek

Ingebruikname nieuwe applicatie onderwijslogistiek, opstellen veranderaanpak voor 22 academies, organiseren nieuwe afdeling en processen.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.18.56.

Interim manager

Studentenadministratie

Leidinggeven aan zeven teams, verbeteren dienstverlening, verhoging van bekostiging, optimaliseren processen (inschrijf, collegegeld, bekostiging, admissions, functioneel beheer, studentenbalie, tentamenorganisatie, afstuderen).

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.22.39.

Kwartiermaker

Verbetering bachelor en master opleiding

Opstellen veranderplan voor projecten voor onderwijsverbetering, begeleiden van 20 onderwijsontwikkelaars en onderwijsdirectie.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.23.28.

Adviseur

Academie voor onderwijstoezicht

Advies voor de opzet en de inrichting voor de interne academie voor medewerkers van de Inspectie van het Onderwijs.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.20.11.

Programmamanager

Interne Academie

Opzetten en leidinggeven aan interne opleidingsacademie (BDB-programma).voor 1.800 hogeschooldocenten.

ijsselland-ziekenhuis-logo_edited_edited

Projectleider

Aanschaf nieuw leermanagement systeem

Opstellen aanpak en advies voor een nieuw leermanagement systeem voor een opleidingsziekenhuis.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.24.28.

Adviseur

Topstructuur

Analyse en advies inrichting topstructuur voor hogeschool en universiteit.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.26.36.

Voorzitter

Landelijke commissie bestuurders kunsteducatie

Adviescommissie governance, positie en arbeidsvoorwaarden directeur-bestuurders in de kunsteducatie.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.27.33.

Projectleider

Curriculumvernieuwing schoolleidersopleiding

Vernieuwing curriculum managementopleiding schoolleider primair onderwijs, samenwerking acht hogescholen.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.29.52.

Voorzitter

Raad van Toezicht 

Omvorming bestuursmodel, profilering en marketing van de instelling, borgen continuïteit van theater en kunstencentrum.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.18.56.

Interim manager

Advies & Beheer Onderwijssystemen

Opzetten van en leidinggeven aan nieuwe afdeling Advies & Beheer Onderwijssystemen.

Schermafbeelding 2019-07-02 om 09.39.38.

Projectleider

Human resources

Ontwikkelen en invoeren nieuwe functiegebouwen, competentiemanagement en managementtrainingen bij universiteiten en hogescholen.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.18.56.
Verandermanager

Human resources

Vernieuwing, digitalisering en invoering beoordelingssyteem en -proces universiteit voor WP en OBP.  

 

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.31.01.

Verandermanager

Onderwijsbureau

Reorganisatie onderwijsbureau faculteit (bachelor en masteropleidingen).

Schermafbeelding 2018-06-22 om 10.39.44.

Onderzoek

Lessen in leiderschap. De impact van managers op onze scholen

Paper over onderzoek naar leiderschapsstijlen en de impact van schoolleiding op het organisatieklimaat in het voortgezet onderwijs.

Schermafbeelding 2019-07-02 om 09.29.31.

Onderzoek

Meer geluk dan wijsheid. De kwaliteit van topdocenten aan onze universiteiten.

Verslag van interviews met prijswinnende docenten van alle Nederlandse universiteiten.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.32.48.

Lid

Raad van Toezicht

Accreditatie lerarenopleiding, intensivering samenwerking, vergroten commerciële slagkracht, reorganisatie bij educatieve dienstverlening en hogeschool.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.33.55.

Lid

Commissie

Commissie werkgeverschap raden van toezicht, publicatie Vereniging voor Toezichthouders van Onderwijsinstellingen.

Schermafbeelding 2019-07-03 om 08.34.38.

Lid

Raad van Toezicht

Decentralisatie jeugdzorg (stelselwijziging), reorganisatie, professionalisering en HRM-beleid.

Schermafbeelding 2019-07-02 om 09.48.47.

Adviseur

Bestuurdersbeloning

Adviseur raden van toezicht en landelijke commissies in wo, hbo, mbo en vo.

bottom of page